KQXS666 - là trang phát trực tiếp kết quả xổ số Việt Nam nhanh nhất và chính xác nhất.

Thiết kế web xổ số

Xổ số miền Trung ngày 27-03-2023

XSMT » XSMT Thứ hai » XSMT 27-03-2023
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
62
97
G7
945
624
G6
3516
3852
6565
3866
8232
4980
G5
5073
3665
G4
07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020
25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447
G3
81465
36418
94181
03078
G2
58359
92437
G1
08647
58558
ĐB
446147
760237
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 2
1 6,8
2 0 4
3 2,6,7,7
4 5,7,7 7,8
5 2,3,9 8,8
6 2,5,5 3,5,6,8
7 3,4,6,9 8,9
8 4 0,1
9 7

Xổ số miền Trung ngày 26-03-2023

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26-03-2023
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
G8
77
28
97
47
97
G7
092
072
467
347
062
G6
7862
3917
8092
4534
5825
6344
1493
8365
7298
8268
3843
5789
9078
0907
4674
G5
4311
1575
6391
4169
9545
G4
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433
20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908
15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532
37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543
G3
56627
70788
76929
00078
13844
34350
83570
73422
71550
68852
G2
88822
16633
24667
47055
10299
G1
39051
99704
16592
16417
94081
ĐB
893750
579113
168153
821480
396334
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế Gia Lai Ninh Thuận
0 4 3,8 3,7
1 1,7,8 3,7,9 3 4,7,9
2 0,2,7 4,5,8,9 2
3 0 3,3,4 2 2,9 0,4,8
4 3 4 4,8,8 3,7,7 3,5
5 0,1 0,3 2,5 0,2
6 2 5,7,7 0,8,9 2
7 7 2,5,8,8,9 0 0,2,4,8
8 6,8,9 5 8 0,9 1
9 2,2,6 1,2,3,7,8 8 5,7,9

Xổ số miền Trung ngày 25-03-2023

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 25-03-2023
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
28
85
59
G7
904
317
795
G6
0698
0925
7723
2643
7650
9142
9732
6362
9364
G5
3048
9959
3489
G4
81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226
80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006
95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
G3
11148
71915
72314
83036
80675
09334
G2
95425
45598
44592
G1
24936
84282
02441
ĐB
048585
962996
282583
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 0,6
1 5,6 4,7 3
2 3,4,5,5,5,6,8,8,8 6 4
3 6 5,6 2,4,7
4 8,8 2,3,6 1,2
5 0,9,9 4,9
6 2,4
7 5,8,8
8 5 2,5,5 3,9
9 2,8 6,8 2,5

Xổ số miền Trung ngày 24-03-2023

XSMT » XSMT Thứ sáu » XSMT 24-03-2023
Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
47
97
59
78
34
G7
347
062
959
113
391
G6
8268
3843
5789
9078
0907
4674
9107
9986
6100
1581
6053
1710
0402
8322
6744
G5
4169
9545
1580
3169
0002
G4
15714
53660
45652
41098
56239
77019
80532
37138
41695
33172
30070
63830
14003
32543
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
G3
83570
73422
71550
68852
38269
58807
00380
30307
11208
88560
G2
47055
10299
19479
62711
42866
G1
16417
94081
39752
10996
92793
ĐB
821480
396334
890900
554993
256397
Đầu Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3,7 0,0,7,7 7 2,2,3,8
1 4,7,9 0,1,3,7 6
2 2 4 2
3 2,9 0,4,8 4 9 4
4 3,7,7 3,5 4 4,5,8
5 2,5 0,2 2,9,9 3
6 0,8,9 2 7,9 6,9 0,5,6,9
7 0 0,2,4,8 3,7,9 6,6,8,8 2
8 0,9 1 0,1,6 0,1
9 8 5,7,9 6 3,6 1,3,7

Xổ số miền Trung ngày 23-03-2023

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 23-03-2023
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
59
78
34
59
54
G7
959
113
391
174
601
G6
9107
9986
6100
1581
6053
1710
0402
8322
6744
1870
9354
0980
0751
4255
4058
G5
1580
3169
0002
5974
3527
G4
92834
82767
83424
34281
67696
70577
01573
61866
15139
77276
82844
43978
22376
12617
82148
21716
38203
63265
53869
08145
52872
32941
82266
98859
72321
45169
35305
61469
23598
93822
24675
26693
90556
23703
70954
G3
38269
58807
00380
30307
11208
88560
09976
78614
24881
66462
G2
19479
62711
42866
34437
90834
G1
39752
10996
92793
10724
69292
ĐB
890900
554993
256397
824487
995942
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,0,7,7 7 2,2,3,8 5 1,3
1 0,1,3,7 6 4
2 4 2 1,4 2,7
3 4 9 4 7 4
4 4 4,5,8 1 2
5 2,9,9 3 4,9,9 1,4,4,5,6,8
6 7,9 6,9 0,5,6,9 6,9,9 2
7 3,7,9 6,6,8,8 2 0,4,4,6 5
8 0,1,6 0,1 0,7 1
9 6 3,6 1,3,7 2,3,8
Xem thêm

Xổ số miền trung mấy giờ quay?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch quay mở thưởng các đài Miền Trung trong tuần như sau:

- Ngày thứ 2: mở thưởng 2 đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.

- Ngày thứ 3: quay số mở thưởng đài Đắc Lắc, Quảng Nam.

- Ngày thứ 4: phát hành và mở thưởng đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Ngày thứ 5: do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình phát hành.

- Ngày thứ 6: do Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Ngày thứ 7: do 3 đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông đồng mở thưởng.

- Ngày chủ nhật: do đài Khánh Hòa, Kon Tum phát hành

Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Dự Đoán Xổ Số Miền Trung

Quay Thử Xổ Số Miền Trung

Từ khóa liên quan nội dung: xổ số miền trung, xo so mien trung, xổ số miền trung thứ ba, kết quả xổ số miền trung, xổ số miền trung thứ hai, xổ số miền trung thứ năm, xổ số miền trung thứ 4, xổ số miền trung thứ bảy, du doan xo so mien trung ngay hom nay, xổ số miền trung thứ sáu, xo so truc tiep mien trung, quay thử xổ số miền trung, xổ số thứ bảy miền trung, xổ số thứ hai miền trung, xo so mien trung chu nhat, xổ số thứ tư miền trung, xổ số thứ sáu miền trung, truc tiep so xo mien trung, trực tiếp kết quả xổ số miền trung, xổ số thứ năm miền trung, xo so truc tiep mien trung hom nay, xổ số miền trung ngày thứ sáu, xo so than tai mien trung, xổ số miền trung 100 ngày, dự đoán xổ số thần tài miền trung, mấy giờ xổ số miền trung, xo so mien trung luc may gio, xổ số miền trung mấy giờ

Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua