KQXS666 - là trang phát trực tiếp kết quả xổ số Việt Nam nhanh nhất và chính xác nhất.

Thiết kế web xổ số

Trực tiếp xổ số Power 6/55 hôm nay

XSPower655 - XS Vietlott 655 ngày 25-03-2023

 • 17 18 28 40 49 54 16

  Giá trị Jackpot 1: 31.734.697.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.819.559.600 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.734.697.800
  Jackpot 2 | 0 3.819.559.600
  Giải nhất 2 40.000.000
  Giải nhì 344 500.000
  Giải ba 8.107 50.000

Kết quả POWER trong các kì quay gần nhất

Cặp số Ngày quay Giá trị Jackpot
17 - 18 - 28 - 40 - 49 - 54 - 16 25-03-2023

31.734.697.800 đ

3.819.559.600 đ

04 - 07 - 22 - 33 - 40 - 49 - 39 23-03-2023

71.024.943.450 đ

3.626.815.400 đ

07 - 17 - 31 - 43 - 45 - 49 - 52 21-03-2023

68.288.184.300 đ

3.322.731.050 đ

18 - 24 - 32 - 33 - 51 - 53 - 36 18-03-2023

65.383.604.850 đ

3.348.904.850 đ

06 - 23 - 34 - 48 - 50 - 55 - 02 16-03-2023

62.243.461.200 đ

4.823.636.850 đ

14 - 15 - 18 - 20 - 27 - 35 - 31 14-03-2023

59.309.461.650 đ

4.497.636.900 đ

13 - 23 - 25 - 30 - 35 - 44 - 08 11-03-2023

56.487.021.150 đ

4.184.032.400 đ

Các bộ số XSPOWER về nhiều nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
23 6 lần 16-03-2023
50 5 lần 16-03-2023
43 5 lần 21-03-2023
01 5 lần 02-03-2023
22 5 lần 23-03-2023
49 4 lần 25-03-2023
05 4 lần 21-02-2023
54 4 lần 25-03-2023
40 4 lần 25-03-2023
33 4 lần 23-03-2023
48 4 lần 16-03-2023
31 4 lần 21-03-2023
30 4 lần 11-03-2023
13 4 lần 11-03-2023

Các bộ số KQ POWER về ít nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
19 0 lần Không có
41 0 lần Không có
42 0 lần Không có
46 0 lần Không có
47 0 lần Không có
03 1 lần 02-03-2023
10 1 lần 09-02-2023
26 1 lần 18-02-2023
37 1 lần 14-02-2023
32 1 lần 18-03-2023
11 1 lần 18-02-2023
06 1 lần 16-03-2023

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 23-03-2023

 • 04 07 22 33 40 49 39

  Giá trị Jackpot 1: 71.024.943.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.626.815.400 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 71.024.943.450
  Jackpot 2 | 0 3.626.815.400
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 660 500.000
  Giải ba 14.859 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 21-03-2023

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 21-03-2023
 • 07 17 31 43 45 49 52

  Giá trị Jackpot 1: 68.288.184.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.322.731.050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 68.288.184.300
  Jackpot 2 | 0 3.322.731.050
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 834 500.000
  Giải ba 17.796 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 18-03-2023

 • 18 24 32 33 51 53 36

  Giá trị Jackpot 1: 65.383.604.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.348.904.850 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 65.383.604.850
  Jackpot 2 | 1 3.348.904.850
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 668 500.000
  Giải ba 15.243 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 16-03-2023

 • 06 23 34 48 50 55 02

  Giá trị Jackpot 1: 62.243.461.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.823.636.850 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 62.243.461.200
  Jackpot 2 | 1 4.823.636.850
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 616 500.000
  Giải ba 14.140 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 14-03-2023

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 14-03-2023
 • 14 15 18 20 27 35 31

  Giá trị Jackpot 1: 59.309.461.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.497.636.900 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 59.309.461.650
  Jackpot 2 | 0 4.497.636.900
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 850 500.000
  Giải ba 18.681 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 11-03-2023

 • 13 23 25 30 35 44 08

  Giá trị Jackpot 1: 56.487.021.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.184.032.400 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 56.487.021.150
  Jackpot 2 | 0 4.184.032.400
  Giải nhất 20 40.000.000
  Giải nhì 841 500.000
  Giải ba 16.495 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 09-03-2023

 • 12 22 28 34 53 54 40

  Giá trị Jackpot 1: 54.468.180.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.959.716.750 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 54.468.180.300
  Jackpot 2 | 0 3.959.716.750
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 593 500.000
  Giải ba 14.227 50.000
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua