KQXS666 - là trang phát trực tiếp kết quả xổ số Việt Nam nhanh nhất và chính xác nhất.

Thiết kế web xổ số

Trực tiếp xổ số Power 6/55 hôm nay

XSPower655 - XS Vietlott 655 ngày 01-12-2022

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ năm ngày 01-12-2022
 • 11 14 29 31 52 54 07

  Giá trị Jackpot 1: 103.576.368.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.527.962.850 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 103.576.368.900
  Jackpot 2 | 0 3.527.962.850
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 1.176 500.000
  Giải ba 27.323 50.000

Kết quả POWER trong các kì quay gần nhất

Cặp số Ngày quay Giá trị Jackpot
11 - 14 - 29 - 31 - 52 - 54 - 07 01-12-2022

103.576.368.900 đ

3.527.962.850 đ

02 - 13 - 16 - 18 - 41 - 42 - 19 29-11-2022

98.824.703.250 đ

4.332.824.400 đ

08 - 23 - 24 - 48 - 49 - 52 - 01 26-11-2022

94.333.835.100 đ

3.833.839.050 đ

04 - 06 - 18 - 27 - 52 - 53 - 10 24-11-2022

90.352.111.350 đ

3.391.425.300 đ

03 - 09 - 21 - 22 - 26 - 35 - 15 22-11-2022

86.829.283.650 đ

3.395.057.800 đ

03 - 15 - 22 - 39 - 46 - 48 - 43 19-11-2022

83.273.763.450 đ

3.384.349.700 đ

01 - 19 - 25 - 27 - 38 - 42 - 54 17-11-2022

79.814.616.150 đ

3.390.879.700 đ

Các bộ số XSPOWER về nhiều nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
19 5 lần 29-11-2022
52 5 lần 01-12-2022
01 5 lần 26-11-2022
42 5 lần 29-11-2022
08 5 lần 26-11-2022
18 5 lần 29-11-2022
27 5 lần 24-11-2022
03 4 lần 22-11-2022
10 4 lần 24-11-2022
22 4 lần 22-11-2022
15 4 lần 22-11-2022
53 4 lần 24-11-2022
20 4 lần 15-11-2022

Các bộ số KQ POWER về ít nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
05 0 lần Không có
40 0 lần Không có
50 1 lần 08-11-2022
28 1 lần 03-11-2022
02 1 lần 29-11-2022
55 1 lần 01-11-2022
12 1 lần 08-11-2022
32 1 lần 29-10-2022
41 1 lần 29-11-2022
45 1 lần 10-11-2022
16 1 lần 29-11-2022
37 1 lần 20-10-2022

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 29-11-2022

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 29-11-2022
 • 02 13 16 18 41 42 19

  Giá trị Jackpot 1: 98.824.703.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.332.824.400 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 98.824.703.250
  Jackpot 2 | 1 4.332.824.400
  Giải nhất 25 40.000.000
  Giải nhì 1.328 500.000
  Giải ba 28.763 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 26-11-2022

 • 08 23 24 48 49 52 01

  Giá trị Jackpot 1: 94.333.835.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.833.839.050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 94.333.835.100
  Jackpot 2 | 0 3.833.839.050
  Giải nhất 22 40.000.000
  Giải nhì 1.074 500.000
  Giải ba 23.690 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 24-11-2022

 • 04 06 18 27 52 53 10

  Giá trị Jackpot 1: 90.352.111.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.391.425.300 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 90.352.111.350
  Jackpot 2 | 0 3.391.425.300
  Giải nhất 25 40.000.000
  Giải nhì 1.167 500.000
  Giải ba 25.093 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 22-11-2022

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 22-11-2022
 • 03 09 21 22 26 35 15

  Giá trị Jackpot 1: 86.829.283.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.395.057.800 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 86.829.283.650
  Jackpot 2 | 1 3.395.057.800
  Giải nhất 23 40.000.000
  Giải nhì 1.374 500.000
  Giải ba 27.540 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 19-11-2022

 • 03 15 22 39 46 48 43

  Giá trị Jackpot 1: 83.273.763.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.384.349.700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 83.273.763.450
  Jackpot 2 | 1 3.384.349.700
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 1.137 500.000
  Giải ba 24.479 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 17-11-2022

 • 01 19 25 27 38 42 54

  Giá trị Jackpot 1: 79.814.616.150 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.390.879.700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 79.814.616.150
  Jackpot 2 | 1 3.390.879.700
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 1.010 500.000
  Giải ba 21.729 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 15-11-2022

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 15-11-2022
 • 04 20 26 36 47 51 33

  Giá trị Jackpot 1: 76.296.698.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.739.374.550 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 76.296.698.850
  Jackpot 2 | 1 3.739.374.550
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 982 500.000
  Giải ba 21.877 50.000
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua