KQXS666 - là trang phát trực tiếp kết quả xổ số Việt Nam nhanh nhất và chính xác nhất.

Thiết kế web xổ số

Trực tiếp xổ số Power 6/55 hôm nay

XSPower655 - XS Vietlott 655 ngày 09-08-2022

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 09-08-2022
 • 09 10 36 41 51 55 52

  Giá trị Jackpot 1: 40.722.247.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.544.542.050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 40.722.247.650
  Jackpot 2 | 0 5.544.542.050
  Giải nhất 3 40.000.000
  Giải nhì 610 500.000
  Giải ba 13.389 50.000

Kết quả POWER trong các kì quay gần nhất

Cặp số Ngày quay Giá trị Jackpot
09 - 10 - 36 - 41 - 51 - 55 - 52 09-08-2022

40.722.247.650 đ

5.544.542.050 đ

06 - 21 - 27 - 41 - 51 - 53 - 43 06-08-2022

38.170.136.550 đ

5.260.974.150 đ

08 - 09 - 20 - 41 - 48 - 54 - 02 04-08-2022

36.032.949.300 đ

5.023.508.900 đ

02 - 05 - 28 - 40 - 47 - 48 - 31 02-08-2022

34.019.568.300 đ

4.799.799.900 đ

01 - 04 - 24 - 35 - 44 - 47 - 17 30-07-2022

31.865.574.450 đ

4.560.467.250 đ

05 - 06 - 17 - 28 - 29 - 39 - 34 28-07-2022

42.178.630.800 đ

4.353.181.200 đ

05 - 08 - 09 - 13 - 14 - 47 - 53 26-07-2022

40.513.467.450 đ

4.168.163.050 đ

Các bộ số XSPOWER về nhiều nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
05 7 lần 02-08-2022
39 5 lần 28-07-2022
47 5 lần 02-08-2022
29 5 lần 28-07-2022
55 5 lần 09-08-2022
09 5 lần 09-08-2022
28 4 lần 02-08-2022
06 4 lần 06-08-2022
02 4 lần 04-08-2022
40 4 lần 02-08-2022
13 4 lần 26-07-2022
52 4 lần 09-08-2022
33 4 lần 21-07-2022
24 4 lần 30-07-2022
35 4 lần 30-07-2022
41 4 lần 09-08-2022

Các bộ số KQ POWER về ít nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
03 0 lần Không có
16 0 lần Không có
23 0 lần Không có
42 0 lần Không có
49 0 lần Không có
50 0 lần Không có
10 1 lần 09-08-2022
30 1 lần 28-06-2022
04 1 lần 30-07-2022
07 1 lần 05-07-2022
19 1 lần 30-06-2022
22 1 lần 28-06-2022

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 06-08-2022

 • 06 21 27 41 51 53 43

  Giá trị Jackpot 1: 38.170.136.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.260.974.150 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.170.136.550
  Jackpot 2 | 0 5.260.974.150
  Giải nhất 5 40.000.000
  Giải nhì 552 500.000
  Giải ba 11.049 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 04-08-2022

 • 08 09 20 41 48 54 02

  Giá trị Jackpot 1: 36.032.949.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5.023.508.900 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 36.032.949.300
  Jackpot 2 | 0 5.023.508.900
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 528 500.000
  Giải ba 11.873 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 02-08-2022

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 02-08-2022
 • 02 05 28 40 47 48 31

  Giá trị Jackpot 1: 34.019.568.300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.799.799.900 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 34.019.568.300
  Jackpot 2 | 0 4.799.799.900
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 588 500.000
  Giải ba 12.263 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 30-07-2022

 • 01 04 24 35 44 47 17

  Giá trị Jackpot 1: 31.865.574.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.560.467.250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.865.574.450
  Jackpot 2 | 0 4.560.467.250
  Giải nhất 5 40.000.000
  Giải nhì 440 500.000
  Giải ba 9.790 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 28-07-2022

 • 05 06 17 28 29 39 34

  Giá trị Jackpot 1: 42.178.630.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.353.181.200 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 42.178.630.800
  Jackpot 2 | 0 4.353.181.200
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 871 500.000
  Giải ba 16.135 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 26-07-2022

XS Power 6/55 » KQXS Power Thứ ba ngày 26-07-2022
 • 05 08 09 13 14 47 53

  Giá trị Jackpot 1: 40.513.467.450 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.168.163.050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 40.513.467.450
  Jackpot 2 | 0 4.168.163.050
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 765 500.000
  Giải ba 16.548 50.000

XSDT Power 6/55 Vietlott ngày 23-07-2022

 • 27 28 29 39 40 54 13

  Giá trị Jackpot 1: 38.195.566.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.910.618.450 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.195.566.050
  Jackpot 2 | 0 3.910.618.450
  Giải nhất 5 40.000.000
  Giải nhì 546 500.000
  Giải ba 11.883 50.000
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua