KQXS666 - là trang phát trực tiếp kết quả xổ số Việt Nam nhanh nhất và chính xác nhất.

Thiết kế web xổ số


Trực tiếp xổ số Vietlott Max 3D

XS Max 3D ngày 10-08-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 034 401 110 1tr
Nhì 542 577 472 613 120 350N
Ba 219 346 416 146 210N
456 387 606
KK 435 558 915 525 0 100N
595 807 494 319
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 08-08-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 881 019 57 1tr
Nhì 142 925 748 563 207 350N
Ba 389 812 919 225 210N
087 779 579
KK 495 215 947 480 0 100N
968 387 560 322
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 05-08-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 428 425 102 1tr
Nhì 858 317 615 738 125 350N
Ba 461 977 039 136 210N
632 983 172
KK 006 463 884 137 0 100N
245 300 017 005
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 03-08-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 776 061 69 1tr
Nhì 550 380 787 608 103 350N
Ba 831 033 691 153 210N
613 185 520
KK 304 962 126 171 0 100N
914 691 380 258
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 01-08-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 975 958 70 1tr
Nhì 633 676 686 265 134 350N
Ba 628 099 766 180 210N
550 236 448
KK 359 190 458 112 0 100N
270 152 251 662
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 29-07-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 673 905 79 1tr
Nhì 902 315 515 501 134 350N
Ba 390 610 916 166 210N
909 694 180
KK 894 970 102 645 0 100N
525 868 911 397
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

XS Max 3D ngày 27-07-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 294 653 53 1tr
Nhì 329 822 920 694 97 350N
Ba 101 725 804 199 210N
025 430 323
KK 005 368 799 300 0 100N
246 743 525 734
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3D là gì?

Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua