KQXS666 - là trang phát trực tiếp kết quả xổ số Việt Nam nhanh nhất và chính xác nhất.

Thiết kế web xổ số


Trực tiếp xổ số Vietlott Max 3D

XS Max 3D ngày 02-12-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 566 896 32 1tr
Nhì 024 623 530 604 50 350N
Ba 056 732 497 104 210N
386 263 134
KK 348 474 307 671 102 100N
497 614 599 470
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 339 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3095 40.000

XS Max 3D ngày 30-11-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 654 906 29 1tr
Nhì 709 773 171 439 53 350N
Ba 970 198 728 113 210N
678 941 957
KK 694 865 859 193 155 100N
729 387 710 046
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 227 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3196 40.000

XS Max 3D ngày 28-11-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 767 341 52 1tr
Nhì 358 750 889 157 85 350N
Ba 031 338 913 145 210N
587 529 448
KK 054 512 643 489 186 100N
322 597 362 161
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 15 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 65 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 369 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4440 40.000

XS Max 3D ngày 25-11-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 680 723 35 1tr
Nhì 873 865 399 678 70 350N
Ba 502 241 293 93 210N
250 614 038
KK 344 045 698 393 122 100N
732 197 335 456
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 439 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3188 40.000

XS Max 3D ngày 23-11-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 135 326 83 1tr
Nhì 086 336 704 428 49 350N
Ba 335 506 775 101 210N
220 302 939
KK 479 187 383 563 111 100N
634 933 002 185
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 428 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3193 40.000

XS Max 3D ngày 21-11-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 699 477 39 1tr
Nhì 785 528 031 637 62 350N
Ba 881 894 929 78 210N
865 181 107
KK 086 551 627 992 116 100N
459 607 008 737
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 17 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 493 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4023 40.000

XS Max 3D ngày 18-11-2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 279 608 43 1tr
Nhì 693 408 561 620 45 350N
Ba 407 793 456 111 210N
197 165 853
KK 607 247 966 260 139 100N
643 243 805 024
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 389 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3090 40.000

Xổ số Max3D là gì?

Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua